Kalite Politikamız

 1. Temel prensipleri dürüstlük, kalite ve disiplin içerisinde olan CDR Mühendislik
 2. Hizmet verdiği her alanda, çözüm ortağı olduğumuz partnerlerimizin ihtiyaç ve beklentilerini eksiksiz olarak tamamlayan iş anlayışıyla güven duyulan ve aranan bir firma olmayı,
 3. Hızla gelişen teknolojiyi yakından takip ederek, sektörel bazdaki teknolojik yenilikleri yakından takip ederek fiilen  uygulamayı,
 4. Kalite sistemlerini referans alarak her çalışanımızın daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen personeller haline gelmeleri için ekip ruhuna ve çalışmasına önem vererek sahip olduğu kalite düzeyini sürekli olarak yükseltmeyi,
 5. Her personelimize kalite, çevre ve iş güvenliği bilincini tesis etmeyi,
 6. Tedarikçilerimiz ve taşeronlarımız ile güvene dayalı iş birliği içerisinde olmayı,
 7. Yaptığımız iş ve projeler ile firmamızın ve Türkiye’nin adını dünyanın her yerinde daha gür sesle duyurmak olup, amacına hizmet etmek üzere, mevcut teknik, idari ve mali birikimlerimizi yurt dışına taşımayı,
 8. Proje bazlı işlerimizde en uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde sonuçlandırarak daha sonra ortaya çıkabilecek olan sorunları minimize etmeyi,
 9. Başlanan her projeyi zamanında, en üst düzey tekniklerle projesine tam uyumlu, istenen kalitede ve bütçe sınırları içinde eksiksiz tamamlamayı,
 10. İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmayı,
 11.  İş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı,
 12. Ekonomik şartlar göz önünde bulundurularak iş hacmini sürekli artırarak, ülkemizin ekonomisine birazda olsa katkı sağlamayı,
 13. Çalışma arkadaşlarımızın can güvenliğine ve sağlığına önem vermek, hiçbir şart ve kriterin bundan daha önemli olmadığına inanmayı,
 14. Modern kalite kavramını ve müşteri tatminini ön plana alarak, bu alanda gerekli her türlü yatırım ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerine devam etmeyi firmamız prensip edinmeyi,
 15. Müşteri odaklı olmayı ve müşterilerine değişen zaman ve koşullarda kalite yönetim sisteminden ödün vermeden hizmet sunmayı,
 16. Ülkemize ve toplumumuza faydalı sürekli bir güç oluşturmayı,
 17. İşleri sözleşme, teknik şartnamelere ve yasal mevzuatlara tam manasıyla uyarak hatasız yapmayı,
 18. Tüm çalışanların tek vücut halinde yaratıcı bir felsefe ile güvenli, istikrarlı, zamanında ve doğru adımlarla hizmet verdiğimiz kişi ve kurumların memnuniyetini de esas alarak gerçekleştirdiği faaliyetleri, kurmuş olduğu kalite yönetim sisteminin esaslarına göre yürütmeyi,
 19. Müşterilerinin ve çalışanlarının memnuniyetini sağlamayı,